PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Coaching door InnerContext betekent het ontwikkelen van talenten en vaardigheden gericht op het versterken van het persoonlijk leiderschap. Coaching is altijd maatwerk maar kent op hoofdlijnen een gelijke aanpak. Binnen deze context gaat het om de volgende zaken:

 • Eigen ambities en waarden als start. Onderzoek naar drijfveren, waarden, talenten en ambities

 • Kwaliteiten vrijmaken en verder uitbouwen. Ontdekken van (potentiële) kwaliteiten en talenten die een rol spelen bij effectiever gedrag en persoonlijk leiderschap

 • Belemmeringen beïnvloeden. Weghalen van belemmeringen die effectief gedrag negatief kunnen beïnvloeden. Als belemmeringen (of overtuigingen) zijn verkend en geslecht, komen talenten en vaardigheden beter naar voren

 • Ontwikkelen van effectief gedrag. Mogelijkheden onderzoeken om kwaliteiten beter te benutten d.m.v. action learning (leren door te doen en hierop te reflecteren)

 • Realiseren van gewenste resultaten. Zichtbaar effectiever gedrag

De dienstverlening is gericht op de menselijke match op:

 • De juiste stappen in de levensfase van de carrière van het individu

 • De groei van het individu en het team op basis van de waarden, drijfveren en talenten

 • Persoonlijk leiderschap en de prestatie (functie of loopbaan)

Dit doen we door middel van:

 • Loopbaan Coaching. Koersbepaling voor verdere carrièreontwikkeling

 • Executive Coaching. Het coachen van management en directie op vraagstukken rond strategie, leidinggeven, loopbaan, versterking van persoonlijk leiderschap

 • Team Coaching. Verbeteren effectiviteit en samenwerkingen, het vergroten van het persoonlijk leiderschap van het individu binnen het team

Bij coaching maken we o.a. gebruik van de Golden Personality Type Profiler (Golden). Dit is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën (Carl Jung, Trait en het Big Five persoonlijkheidsmodel). Het is gebaseerd op vier kerndimensies van persoonlijkheid. Persoonlijkheid is de essentie van wie je bent als uniek individu. Hoe groter je kennis van je eigen persoonlijkheidskenmerken, hoe meer inzicht je krijgt in je handelingen, gevoelens en relaties met anderen. Zelfbewustzijn vormt de basis van professionele ontwikkeling en groei.

Met het toepassen van de Golden krijg je inzicht in je 'werkpersoonlijkheid' waardoor je:

 • Beter begrijpt wat je sterke kanten en groeimogelijkheden zijn

 • Een duidelijker beeld krijgt van de manier waarop jouw gedrag anderen beïnvloedt

 • Meer waardering krijgt voor de persoonlijke stijlen van anderen en hoe je hier effectief mee om kunt gaan

Bekijk hier het Voorbeeldrapport Golden.pdf

Meer weten over de mogelijkheden van coaching? Bel voor een vrijblijvende afspraak op 06 – 50 120 867 of mail naar info@innercontext.nl