Foarwurk 8, 9248 SL Siegerswoude  |  06 - 50 120 867

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Op weg naar een nieuwe strategie, of inrichting van de organisatie? Het vormgeven van een nieuwe visie en missie? Hoe bereik je dit en wat is de invloed van de menselijke factor binnen het bedrijf, zowel voor je persoonlijk als van je medewerkers? InnerContext geeft je handvaten, inzichten en houdt je een spiegel voor.

In deze snel veranderende tijd, waarin technologische vooruitgang, digitalisering en flexibilisering ons doorlopend dwingt na te denken over de gevolgen hiervan op ons werk en ondernemen, is het waardevol en zo niet noodzakelijk regelmatig te reflecteren. Organisaties zijn vaak uit balans door te veel de focus te leggen op de interne processen, procedures en structuren. Er wordt nog te vaak gestuurd op de harde resultaten waardoor de motivatie en bezieling ontbreekt. Of er wordt juist te veel aandacht besteed aan de zachte en warme kant van ondernemen waardoor structuren en afspraken afzwakken.

Organisatieontwikkeling door InnerContext is een praktisch en concrete aanpak die leidt tot op korte termijn zichtbare resultaten. De focus ligt op het realiseren van een optimale waardecreatie. Visie en missie worden werkbaar gemaakt (geoperationaliseerd) waarbij de elementen gedrag (wat zie ik?) gekoppeld wordt aan de structuur (wat heb ik nodig?).

In balans door Coherence

Door de verschillende aspecten van de organisatie in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Coherence. Hierin is het creëren van samenhang, het (her)vinden van balans en het terugbrengen van de menselijk maat en waardigheid in organisaties het uitgangspunt. Met Coherence wordt een verbinding gelegd tussen de hogere doelen van de organisatie (missie) en de waarde die zij creëert voor klanten en andere belanghebbenden. Coherence brengt de organisatie verder in balans en brengt deze dichter bij hun ideaal voor een optimale waardecreatie. Coherence is ontworpen door House of Coherence.


Coherence model

Aanpak:

Organisatieontwikkeling is een complex proces. Voor elke organisatie wordt een aanpak op maat gemaakt. Hierin wordt veel aandacht besteed aan de integraliteit van de oplossing en de praktische toepasbaarheid binnen de context van de eigen organisatie. Bij de analyse worden nadrukkelijk medewerkers en managers betrokken door onder meer het houden van interviews. Hierbij wordt gekeken naar de organisatiestructuur, de (gewenste) competenties en vaardigheden van de medewerkers en de gevolgen hiervan op de organisatie inrichting.

Sparringpartner:

Als eigenaar, directeur of (eind)verantwoordelijk manager bent je voortdurend actief met je omgeving en de vertaling hiervan naar je praktijk. Veel gaat goed en sommige zaken had je graag anders gezien. Je vraagt je wel eens af of je het nog goed ziet of een juiste aanpak hebt gekozen. Je wordt tenslotte elke dag weer opgeslokt door de waan van de dag. Dan kan het nuttig zijn een onafhankelijke en frisse blik binnen te halen waarmee je kunt sparren over de keuzes in het ondernemerschap. Op het gebied van het operationaliseren van de doelen van de organisatie of het verbeteren van het persoonlijk leiderschap van de mens in de organisatie zijn voorbeelden van ‘de spiegel’ die InnerContext kan faciliteren.

Meer weten over de mogelijkheden van organisatieontwikkeling of behoefte aan een sparringpartner? Bel voor een vrijblijvende afspraak op 06 – 50 120 867 of mail naar info@innercontext.nl